Kort fortalt – mærkesager

En effektiv og veldrevet region
De seneste 10 år har vi, med Venstre i spidsen, udstukket en stabil kurs for Region Syddanmark. Vores region er Danmarks mest produktive på sundhedsområdet – den kurs skal vi fortsætte, så vi kan blive ved med at levere mest sundhed for pengene til borgerne. Det kræver, at vi hele tiden er klar til at træffe de nødvendige beslutninger. Vi skal investere i nye bygninger, it, velfærdsteknologi og andre ting, der kan sikre en effektiv drift. Vi skal turde tænke nyt.

Et regionalt sundhedsvæsen i balance
Den syddanske region er stor. For mig er det vigtigt, at vi udvikler og tilgodeser sundhedsvæsenet i hele regionen. De syddanske borgere har krav på kvalitet i behandlingen – uanset hvor i regionen de bor. Vores nye akutsygehuse skal sammen med det kommende nye Universitetshopital i Odense, som bliver regionens flagskib, løfte hele det syddanske sundhedsvæsen.

Tryghed, nærhed, faglighed
Der er i de seneste år sket en markant centralisering i sundhedsvæsenet – det er godt og rigtigt, og det er i stor udstrækning en forudsætning for at sikre en behandling af høj faglig kvalitet. Men vi skal ikke centralisere bare for at centralisere. Hvor vi kan, skal vi bevare nærhed – både af hensyn til patienter og pårørende. Hvor vi ikke kan, må den manglende nærhed ikke gå ud over trygheden. F.eks. skal dækningen af ambulancer, lægebiler og akutbiler være så god, at borgere i alle dele af regionen kan føle sig trygge.

Regional udvikling i hele regionen
Uanset om det drejer sig erhvervsudvikling, uddannelse eller busser har regionsrådet et medansvar for at sikre, at både byområderne og landdistrikterne i regionen udvikler sig. Uddannelsesniveauet i regionen skal højnes, så vi ikke halter efter resten af landet. Erhvervsudviklingen skal være baseret på de styrker, vi allerede har, og den kollektive trafik skal tilpasses behovet og mulighederne i hvert enkelt område af regionen.