Politiker

Politik:

I juni 2015 valgte regionsrådet mig til regionsrådsformand, og dermed også til formand for forretningsudvalget. I 2017 blev jeg genvalgt med 89.583 personlige stemmer og i 2021 med 147.486 personlige stemmer – det er jeg vildt stolt og taknemmelig over. Jeg brænder for at skabe mere og bedre sundhed for borgerne i Syddanmark, og for at påvirke sundhedspolitikken og de nationale rammer for regionernes opgavevaretagelse. Jeg har været formand for Danske Regioner fra marts 2018 til marts 2021. Fra marts 2021 er jeg igen næstformand for Danske Regioner.

Fra 2010 til mit valg som regionsrådsformand i 2015 har jeg været medlem af forretningsudvalget, formand for først sygehusstrukturudvalget, dernæst innovationsudvalget og endelig udvalget for regional udvikling.

Jeg har været medlem af regionsrådet siden regionernes dannelse i 2006. Min første periode i regionsrådet var utrolig lærerig og spændende. Jeg sad i en række forskellige udvalg og fik derigennem lov til at arbejde med en bred vifte af de opgaver, regionerne beskæftiger sig med. Jeg sad i periodens løb i udvalgene vedr. sundhed, psykiatri, erhvervsudvikling og kultur samt kommunesamarbejde og praksissektor, ligesom jeg var formand for det præhospitale udvalg og næstformand i udvalget vedr. regional udvikling og internationalt samarbejde.

Jeg har været medlem af Venstres Ungdom og Venstre siden jeg var 14. Venstre er mit parti. Selvom min familie ikke er politisk aktiv, var det det parti, jeg helt naturligt “voksede ind i”, og her har jeg brugt mange timer – først på ungdomspolitik, så organisatorisk og siden som folkevalgt. I januar 2021 blev jeg valgt som næstformand for Venstre. 

Uddannelse og job:

Sproglig student fra Tønder Gymnasium (2001) og nationaløkonom, Cand.Oecon., fra Syddansk Universitet. Jeg afsluttede mit speciale som 23-årig i 2006, hvorefter jeg straks fik job i Jyske Bank. Her arbejde jeg først som makroanalytiker i Jyske Markets i Silkeborg, siden som investerings- og valutarådgiver i Jyske Banks Investeringscenter i Esbjerg.

Fra 2010 til 2015, hvor jeg blev regionsrådsformand, arbejdede jeg som underviser – adjunkt – på Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg. Jeg underviste primært i statistik samt forskellige former for økonomi på markedsføringsøkonom-uddannelsen og uddannelsen PBA i international markedsføring og salg.