Politik

Jeg har siddet i regionsrådet siden regionernes dannelse i 2005. I denne valgperiode er jeg formand for udvalget vedr. Regional Udvikling og medlem af forretningsudvalget.

I forrige periode var jeg formand for først Sygehusstrukturudvalget, siden Innovationsudvalget samtidig med, at jeg var medlem af forretningsudvalget.

Min første periode i regionsrådet var utrolig lærerig og spændende. Jeg sad i en række forskellige udvalg og fik derigennem lov til at arbejde med en bred vifte af de opgaver, regionerne beskæftiger sig med. Jeg sad i periodens løb i udvalgene vedr. sundhed, psykiatri, erhvervsudvikling og kultur, kommunesamarbejde og praksissektor, ligesom jeg var formand for det præhospitale udvalg og næstformand i udvalget vedr. regional udvikling og internationalt samarbejde.

I udvalget for Regional Udvikling, hvor jeg er formand i denne periode, arbejder vi med erhvervsudvikling, turisme, den regionale udviklingsplan, kollektiv trafik, kultur og internationalt samarbejde.

Udover formandsskabet for Udvalget for Regional Udvikling er jeg i denne regionsrådsperiode medlem af Syddansk Vækstforum og Syddansk Mobilitetsråd, bestyrelsen for Inspiring Denmark, styregruppen for Kulturregion Vadehavet og medlem af repræsentantskabet for Syddansk Universitet.