Arbejdsliv

Jeg arbejder til daglig som underviser på Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg. Det har jeg gjort siden 2010. Jeg underviser primært i økonomi og statistik på markedsføringsøkonom-uddannelsen, selvom jeg faktisk oprindelig er sproglig student fra Tønder Gymnasium. Jeg har nemlig – den sproglige baggrund til trods – taget en uddannelse som nationaløkonom, Cand.oecon., fra Syddansk Universitet.

Jeg afsluttede mit speciale som 23-årig i 2006, hvorefter jeg straks fik job i Jyske Bank. Her arbejdede jeg først som makroanalytiker i Jyske Markets i Silkeborg, siden som investerings- og valutarådgiver i Jyske Banks investeringscenter i Esbjerg.

Langt de fleste dage elsker jeg at møde på arbejde – at have et job, hvor de mennesker, man møder i dagligdagen, giver én inputs og modspil har en stor værdi. En værdi, som jeg også bruger i mit politiske arbejde, og som er hovedårsagen til, at jeg prioriterer det enormt højt at kunne passe et spændende arbejde ved siden af det politiske liv i regionsrådet.