Kontakt

Stephanie Lose
Regionsrådsformand i Syddanmark (V)
Formand for Danske Regioner
Næstformand for Venstre
Carit Etlars Alle 57
6700 Esbjerg
slo@rsyd.dk